dziś jest piątek, 28 kwietnia 2017

POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązująca w 4Farm sp. z o.o.

DOTYCZY: ochrony prywatności użytkowników usługi IRS

WSTĘP:

Niniejsza Polityka określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników usługi Innovative Recruitment System

Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie jednolitego i wysokiego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników usługi IRS

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Dane użytkowników usługi IRS są przetwarzane przez 4Farm sp. z o.o., z siedzibą w Będzinie, 42-500 Będzin, Zagórska 73, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice – Wschód VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000309269, a kapitał zakładowy Spółki wynosi 150 000,00 złotych,

2. W odniesieniu do danych osobowych użytkowników usługi IRS, 4Farm pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Zbiór danych osobowych użytkowników usługi stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na serwerze 4Farm w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiedni poziom ochrony.

2. 4Farm prowadzi bieżącą kontrolę gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych i innych informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu. Dane przesyłane przez Użytkownika chronione są przez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL.

3. Pełen dostęp do bazy danych posiadają wyłącznie upoważnione osoby, wyznaczone do czynności związanych z administrowaniem bazą danych. Osoby te są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

4Farm gromadzi następujące rodzaje danych osobowych w celu świadczenia usługi IRS:

1. Dane podawane przez użytkownika usługi IRS, w szczególności dane wprowadzane podczas rejestracji do Formularza Rejestracyjnego lub podawane przy składaniu Aplikacji kandydata.

2. Dane podawane przez użytkownika usługi IRS, wprowadzone po uzyskaniu ich od użytkownika w trakcie weryfikacji i uzupełniania danych dokonywanego przez Contact Center

3. Dane zbierane automatycznie – dane niewymagające wpisywania, zapisywane automatycznie podczas korzystania usługi przez serwer (np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.) lub program do analizy zachowań użytkownika na stronie internetowej (Google Analitycs).

SPOSÓB KORZYSTANIA ZE ZGROMADZONYCH DANYCH

Dane osobowe użytkownika służą umożliwieniu korzystania z usługi IRS, w tym dokonania rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracyjnego, logowania do Konta Użytkownika, składania Aplikacji kandydata (bez potrzeby rejestracji).

4Farm przekazuje lub udostępnia dane osobowe użytkowników usługi IRS innym podmiotom, na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej przez użytkownika co jest związane z charakterem świadczonej usługi.

Dane osobowe udostępniane przez użytkownika są uzupełniane danymi z innych źródeł, w tym w ramach prowadzonego przez 4FARM Contact Center.

Dane osobowe użytkowników mogą służyć do korespondencji z użytkownikiem np. udzielania odpowiedzi na zapytania i skargi, a także do dokonywania analizy statystycznej zachowań klientów na stronie internetowej oraz prowadzonych analiz statystycznych przez 4FARM, w ramach prowadzonej działalności. Mogą być udostępniane na żądanie uprawnionych organów we wszystkich przypadkach wymaganych przepisami prawa, w szczególności kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH - PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Podawanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Każdemu użytkownikowi usługi IRS, który wypełnił Formularz Rejestracyjny i założył Konto Użytkownika lub udostępnił swoje dane osobowe bez pośrednictwa Formularza Rejestracyjnego przysługują następujące prawa:

a. Prawo do uzyskania informacji oraz składania zapytań i skarg,

b. Prawo do wnoszenia sprzeciwu, żądania usunięcia lub zablokowania danych,

c. Prawo do modyfikacji i poprawiania danych.

Ad. a) Prawo do uzyskania informacji oraz składania zapytań i skarg,

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zwrócić się z wnioskiem o informacje dotyczące: zarejestrowanych danych osobowych, które go dotyczą, źródła pozyskania danych, celu przetwarzania danych, odbiorców danych i innych podmiotów, którym dane są przekazywane. Użytkownik ma także prawo złożyć skargę i zażądać wyjaśnień, jeżeli twierdzi, że naruszono jego prawa poprzez przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem lub celem przetwarzania. Odpowiedź zostanie sporządzona w prostej i zrozumiałej formie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni i przekazana użytkownikowi na piśmie lub drogą elektroniczną.

Ad. b) Prawo do wnoszenia sprzeciwu, żądania usunięcia lub zablokowania danych

Użytkownik, którego dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych albo zażądać ich usunięcia. Wniosek taki uznaje się za wiążący i zgodny z prawem, jeżeli nie będzie podstawy prawnej do dalszego wykorzystywania danych użytkownika. Jeżeli użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia jego danych osobowych, a danych tych nie będzie można usunąć (albo usunięcie będzie niemożliwe bez dołożenia nadzwyczajnych środków), dane osobowe zostaną zablokowane i zabezpieczone przed wykorzystaniem.

Danych, które są zapisywane automatycznie, nie można zmienić lub usunąć.

Ad c) Prawo do modyfikacji i poprawiania danych.

Jeżeli dane użytkownika, którego dotyczą, są niekompletne lub nieprawdziwe, użytkownikowi przysługuje prawo do żądania poprawienia jego danych osobowych.

Użytkownik, który założył Konto Użytkownika i korzysta z usługi po zalogowaniu się do systemu, może sam dokonać zmian danych, w tym osobowych wprowadzonych w celu założenia i prowadzenia Konta.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW "COOKIES"

1. Pliki "cookies" są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej.

2. 4Farm korzysta z plików "cookies" w celu:

a. dostosowania zawartości strony www.4Farm.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b. utrzymania sesji użytkownika usługi (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo,

d. analizy sposobu użytkowania stron 4Farm i mierzenia skuteczności działań promocyjnych (poprzez Google Analitycs).

3. 4Farm stosuje następujące rodzaje plików "cookies":

a. pliki "cookies" niezbędne, tj. pliki, które umożliwiają korzystanie z usługi IRS,

b. pliki "cookies" służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

c. pliki "cookies", umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d. pliki "cookies", umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

4. Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików "cookies". Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie "cookies" oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym 4Farm będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania "cookies" może spowodować utrudnienia korzystanie z usługi IRS, jeżeli korzystanie z niej następuje poprzez logowanie do Konta Użytkownika. Przy braku logowania nie ma ograniczeń w korzystaniu z usługi.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

4Farm zastrzega sobie zmianę niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.4Farm.pl. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez zgody użytkownika. 4Farm będzie zachowywał poprzednie wersje Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

KONTAKT

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą Polityką Prywatności należy kontaktować się na adres:

4Farm sp. z o.o., ul. Zagórska 73, 42 – 500 Będzin; adres e-mail: CC@4FARM.pl.

Partnerzy:

Zaloguj się!

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Przejdź do rejestracji
Nie pamiętam hasła!

Rejestracja

Rejestracja przez Facebooka

Po kliknięciu poniższego przycisku zaloguj się do Facebooka i zaakceptuj ustawienia aplikacji 4Farm

Zaloguj się przez Facebooka

Newsletter 4Farm

Informacje o ofertach pracy, nowych możliwościach i szkoleniach. Pigułka wiedzy o tym, jak radzić sobie z trudną rzeczywistością.

Zapisz się Zrezygnuj

Adres mailowy:

Skontaktuj się z naszym konsultantem!

Dostarczamy innowacyjne, gotowe rozwiązania!

Dla aptek. Dla farmaceutów. Dla pacjentów. Dla Ciebie!

Contact Center: 32 888 66 66 - 24h pomoc

Wyślij

Poleć stronę znajomemu!

Poprzez e-mail:

lub:

Szukaj!

Wpisz poniżej słowo-klucz:

Szukaj

Zgłoś problem!

W trosce o Państwa satysfakcję staramy się stale doskonalić jakość naszych usług. Jesteśmy wdzięczni za każde zgłoszenie i staramy się jak najszybciej na nie odpowiadać.

Kontakt z konsultantem

Logowanie

Numer telefonu osoby zgłaszającej:

Adres mailowy:

Inne:

Kalendarz szkoleń i konferencji

Informacje

Kliknij na datę w celu uzyskania informacji